Polityka prywatności

1. Definicje

Bee Talents

Bee Talents P. S. A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. ul. Mostowej 38/12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 00000950994

Dane osobowe

To dane na Twój temat, które oznaczają dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO, a zbierane za pośrednictwem Serwisu oraz Przetwarzane przez Bee Talents;

Polityka

Zbiór reguł oraz zasad dotyczący Przetwarzania Danych Osobowych

Przetwarzanie

To wszystkie operacje dokonywane przez nas na Danych Osobowych. Pisząc Przetwarzanie mamy na myśli czynności takie które pozwalają nam: zbierać, przechowywać, opracowywać, zmieniać, udostępniać i usuwać Dane Osobowe, a przede wszystkim te operacje, które pozwalają Ci wziąć udział w szkoleniu

Rocket Hive

Marka oferująca usługi szkoleniowe, zarządzana przez Bee Talents P. S. A.

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Serwis

Za jego pośrednictwem dokonujesz opłaty za uczestnictwo w szkoleniach, odbywasz szkolenia oraz korzystasz z jego zasobów. To strona dostępna pod adresem rockethive.pl

Ustawa

Polska ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.

Użytkownik

Czyli Ty, osoba korzystająca z Serwisu, na temat której gromadzone są Dane Osobowe przez Bee Talents.

2. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem Twoich danych jest Bee Talents P. S. A.
  z siedzibą w Poznaniu, ul. Mostowej 38/12, kod pocztowy 61-854, również określana jako “My”. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami Ustawy. 
 2. Dla większego komfortu podczas zapoznawania się z Polityką, termin “Użytkownik” występuje również w formie “Ty”. 
 3. Dla uniknięcia problemów z interpretacją terminów używanych w ramach Polityki stworzyliśmy dla Ciebie słownik Definicji, który znajdziesz w punkcie 1 Polityki . 
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). 
 5. Dane osobowe podawane w formularzach w Serwisie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

3. Co musisz wiedzieć na początek?

 1. Zanim skorzystasz z naszego Serwisu możemy poprosić Cię o podanie Danych Osobowych, ale nigdy tego nie zrobimy jeśli konkretne dane nie są nam niezbędne. 
 2. To Ty decydujesz o tym czy i jakie dane nam udostępnisz. Oznacza to tyle, że zawsze podajesz nam swoje Dane Osobowe dobrowolnie. Musisz jednak pamiętać, że jeśli zdecydujesz się nie podawać Danych Osobowych, o które poprosimy, nie będziesz mógł wziąć udziału w szkoleniu lub uniemożliwisz nam ze sobą kontakt. Jeżeli nie podasz danych osobowych niezbędnych do wysyłania informacji handlowej, nie będziesz mógł skorzystać z tej usługi. 
 3. Nieustannie rozwijamy i poprawiamy nasz Serwis. Do tego celu automatycznie zbierane są dane na temat osób przeglądających Serwis, również o Tobie. 
 4. W Serwisie gromadzimy ciasteczka – pliki cookies. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w punkcie 6. Polityki.

4. O Twoich danych osobowych

 1. Jakie dane gromadzimy?
  • podczas rejestracji na szkolenie za pośrednictwem Serwisu prosimy Cię o podanie Danych: imienia i nazwiska, adresu e-mail.
  • podczas kontaktowania się z nami przez formularz na stronie rockethive.pl prosimy Cię podanie Danych: imienia i nazwiska, adresu e-mail.
 2. Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe tylko i wyłącznie za Twoją zgodą lub w przypadku, gdy jest to zgodne z przepisami prawa.
 3. W momencie, w którym przekazujesz nam swoje Dane Osobowe, stajemy się ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO. Administratorem jest Bee Talents P. S. A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. ul. Mostowej 38/12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 00000950994.
 4. Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe tylko i wyłącznie za Twoją zgodą lub w przypadku, gdy jest to zgodne z przepisami prawa.
 5. Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe:
  • dla potrzeb realizacji działań szkoleniowych Rocket Hive – na podstawie zawartej umowy, a więc art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  • w celu przesyłania informacji handlowych drogą mailową związanych z marką szkoleniową Rocket Hive. Możesz wyrazić na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza podczas rejestracji na szkolenie – na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, a więc art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • do celów statystycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  • w celu dochodzenie, ustalenie lub obrona roszczeń lub innych uprawnień wynikających z przepisów prawa na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, a więc art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 6. O celu i zakresie Przetwarzania decydujesz sam, dlatego pamiętaj, że przysługują Tobie następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do danych osobowych – masz prawo do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsca masz prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzania
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • zrezygnować z wyrażonej zgody na Przetwarzanie oraz zażądać usunięcia swoich Danych w całości lub w części. Musisz jednak mieć na uwadze, że to może spowodować brak dalszej możliwości korzystania z usług oferowanych przez Rocket Hive na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, tj. w celu przesyłania informacji handlowych drogą mailową związanych z marką szkoleniową Rocket Hive.
 7. W celu rezygnacji lub zmian związanych ze zgodną na przetwarzanie Twoich danych osobowych daj nam znać mailowo na adres: office@beetalents.com
 8. W sytuacji naruszenia przez Ciebie Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa możemy odmówić Twojej prośbie o usunięcie Danych Osobowych. W takim przypadku dalsze przechowywanie Danych będzie związane z potrzebą ustalenia okoliczności naruszeń lub odpowiedzialności za naruszenia.
 9. Jeżeli uznasz, że przetwarzanie przez Bee Talents twoich danych osobowych narusza przepisy związane z ochroną danych osobowych masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Twoje dane osobowe będą przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, czyli naszym, uczestniczącym w wykonywaniu czynności Administratora, tj. m.in. podmiotom obsługującym systemy informatyczne, udostępniającym systemy informatyczne, podmiotom świadczącym usługi księgowe, podmiotom świadczącym pomoc prawną, usługi hostingowe. Ponadto Państwa dane będą udostępniane innym administratorom, tj. m.in. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.
 11. Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody będą przechowywane do czasu jej cofnięcia bądź przez okres ewentualnego dochodzenia roszczeń. Dane osobowe, których podstawą przetwarzania jest fakt, iż są one niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy. Dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, będą przechowywane do czasu ustania tej podstawy przetwarzania. Natomiast w przypadku danych osobowych, w odniesieniu do których podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, dane będą przechowywane do czasu odpadnięcia tej podstawy, w szczególności do czasu przedawnienia roszczeń Administratora oraz roszczeń Kandydata wynikających z łączącego ich stosunku prawnego.
 12. Zbierane przez Bee Talents dane zgodnie z Polityką mogą zostać anonimowo wykorzystane do stworzenia publicznych materiałów statystycznych dotyczących bezpośredniej działalności Serwisu. W myśl prawa, takie dane nie są Danymi Osobowymi gdyż nie pozwalają na identyfikację Twojej osoby ani innych użytkowników.
 13. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich przez Bee Talents.
 14. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

5. Kilka słów o bezpieczeństwie

 1. Bezpieczeństwo Twoich Danych jest dla nas priorytetem. Oto jak dbamy o to, żeby nikt poza Bee Talents nie miał do nich dostępu:
  1. Stosujemy rekomendowane, co najmniej dwupoziomowe zabezpieczenia oraz zachowujemy całkowitą poufność wobec Danych przekazywanych przez Użytkowników. 
  2. Działamy zgodnie z wymogami Ustawy oraz wytycznymi RODO, wypełniając wszystkie obowiązki Administratora Danych Osobowych. 
  3. Działamy w oparciu o Politykę Prywatności, która stanowi jedno z naszych zabezpieczeń.

6. Ciasteczka – z czym to się je?

 1. Rola ciasteczek w naszym serwisie jest bardzo istotna. Pliki cookies (ciasteczka) to zawierające dane informatyczne pliki, które zapisywane są na urządzeniu końcowym z którego korzystasz i możliwe do ponownego odczytania przez Serwis przy ponownej wizycie. Dzięki tym danym jesteśmy w stanie stale udoskonalać i dopasować do Twoich potrzeb nasz Serwis, jak również ułatwić Ci korzystanie z niego. 
 2. Pliki cookies nie powodują żadnych zmian w konfiguracji urządzenia końcowego, którego używasz do przeglądania naszego Serwisu. Informacje w nich zawarte wykorzystywane są tylko do tworzenia statystyk funkcjonowania Serwisu. Zastrzegamy sobie prawo do udostępniania ciasteczek podmiotom zewnętrznym, jednak tylko w przypadku gdy tak stanowi prawo. Nasz Serwis wykorzystuje kilka typów ciasteczek:
  • sesyjne – identyfikujące użytkownika w Serwisie
  • statystyczne – przeznaczone do celów statystycznych
  • funkcyjne – zapewniające dodatkowe funkcjonalności Serwisu 
 3. Pamiętaj, że zawsze możesz zdecydować o wyłączeniu ciasteczek. Nie tylko dla naszego Serwisu, ale dla wszystkich odwiedzanych przez Ciebie stron internetowych, niezależnie od tego, z jakiej przeglądarki korzystasz. Informację o tym jak to zrobić znajdziesz u wydawcy oprogramowania, z którego korzystasz. Pozostając w Serwisie bez wyłączenia ciasteczek wyrażasz zgodę na ich pobieranie. 
 4. Wszystkie pytania dotyczące korzystania z ciasteczek znajdziesz w opcji “Pomoc” swojej przeglądarki stron internetowych.

Ustawienia plików cookie

7. Skontaktuj się z nami

Jeśli w Twojej głowie pojawią się jakieś pytania, możesz zawsze do nas napisać:

 • na adres e-mail: rockethive.team@beetalents.com
 • skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na: https://rockethive.pl/
 • pisemnie, na adres:
  Bee Talents P. S. A.
  ul. Mostowa 38/12
  61-854 Poznań

8. Postanowienia końcowe

Bee Talents zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, aktualizacji powyższej Polityki Prywatności. O każdych zmianach będziemy informować Użytkowników przez stronę: https://rockethive.pl/ w zakładce Polityka Prywatności. W związku z tym zalecamy regularne monitorowanie aktualności zasad zasad korzystania z Serwisu przez wszystkich jego użytkowników.

Klauzula informacyjna dla osób wypełniających ankietę poszkoleniową

 1. Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Bee Talents P.S.A, ul. Królowej Jadwigi 43, 61-871 Poznań, NIP: 7792463296, zwana dalej „Administratorem”.
 2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Natalią Dzieciuchowicz pod adresem e-mail: iod@beetalents.com  lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej. 
 3. Twoje dane w postaci adresu e-mail i udzielonych odpowiedzi będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora polegający na udoskonalaniu usług szkoleniowych, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane będą przetwarzane do czasu ustania celu przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania.
 4. Jeżeli wyrazisz zgodę na udostępnienie Twojej opinii na temat warsztatów, wraz z Twoim imieniem i nazwiskiem, na https://rockethive.pl/ (marka należąca do Bee Talents P.S.A ), w social mediach i materiałach promocyjnych będą one przetwarzane na podstawie tej zgody do momentu jej wycofania.
 5. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione m.in.: zaufanym podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane systemy i rozwiązania informatyczne (w tym hosting, rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), podmiotom biorącym udział w tworzeniu materiałów reklamowych, promocyjnych, marketingowych.
 6. Twoje dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza obszar EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. W przypadku jednak, gdy administrator korzysta z dostawców usług spoza obszaru EOG, które nie zostały uznane przez Komisje Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, przekazanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, przez co podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osób, których dotyczą. Kopia standardowych klauzul umownych może być uzyskana od administratora.
 7. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii;
  • sprostowania swoich danych osobowych;
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych;
  • przenoszenia danych; 
  • wycofanie zgód w dowolnym momencie, jeżeli dane będą przetwarzane na tej podstawie;
  • usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania oraz nie zachodzą przesłanki wyłączające to prawo, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO; wniesienia sprzeciwu (związanego ze szczególną sytuacją podmiotu danych) wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl). 
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi skuteczne wypełnienie ankiety.
 9. Wobec Twoich danych nie będą zapadały automatyczne decyzje, w tym nie będą one podlegały profilowaniu.

Copyright © Bee Talents 2024

Bee Talents P.S.A.
Królowej Jadwigi 43 61-871 Poznań
NIP: 7792463296